Acest site este cofinațat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Termeni și condiții de utilizare a portalului www.miculprint.eu

Portalul www.miculprint.eu poate fi folosit de orice elev care dorește să își îmbunătățească performanța școlară la disciplinele Limba și literatura română și Matematică.
Înregistrarea este gratuită iar datele introduse - numele, adresa de contact etc și rezultatele obținute nu for fi făcute publice nici nu vor fi oferite unei terțe părți.
În cazul în care se constată că utilizatorul desfășoară acțiuni care ar putea periclita buna funcționare a portalului, ne rezervăm dreptul de a bloca accesul acestuia pe site.

QuickBibleStartQ